Czym jest hipokinezja? Hipokinezja – zjawisko cywilizacyjne spowodowane zbyt dużym obciążeniem układu, nerwowego a zbyt małym układu ruchowego, co prowadzi do zaburzeń w zakresie układów: sercowo-naczyniowego, trawiennego, autonomicznego, psychonerwowego (zapaści, choroby wieńcowe serca).

Zwinność jest to cecha pozwalająca na właściwe, szybkie i ekonomiczne rozwiązywanie zadań ruchowych. Aby być zwinnym należy być silnym, szybkim i wytrzymałym. Zwinność bywa nieodzowna przy rozwiązywaniu zadań ruchowych nowych, nieznanych, następujących nieoczekiwanie, wymagających

DZB – podokres wczesnozimowy. Jest to charakterystyczna forma treningu wyrabiającego wytrzymałość specjalną lub ogólną (w zależności od szybkości przebieganych odcinków tempowych). Duża zabawa biegowa (dalej: DZB) składa się z czterech części: rozgrzewki, pracy nad

Odpowiedni poziom wytrzymałości ogólnej umożliwia, niezależnie od konkurencji, podjecie i realizację programu treningu o określonym stopniu trudności i obciążenia.  Wymogi co do proporcji kształtowania wytrzymałości ogólnej w lekkoatletyce układają się odmiennie w zależności od

Wytrzymałość ogólną rozumiemy jako zdolność do wykonywania przez dłuższy czas dowolnej pracy fizycznej, angażującej liczne grupy mięśniowe w ćwiczeniach odległych od specjalizacji ruchowej. Odpowiedni poziom wytrzymałości ogólnej umożliwia, niezależnie od konkurencji, podjecie i realizację

Wytrzymałość ogólną rozwija się w zasadzie przez wysiłki, w czasie których organizm czerpie energię z procesów tlenowych. W wyniku procesów utleniania, odbywających się przy udziale tlenu znajdującego się we wdychanym powietrzu, pokarm (głównie węglowodany

Wytrzymałość jest jedną ze składowych przygotowania sprawnościowego. Charakteryzuje ona zdolność do kontynuowania długotrwałego wysiłku o wymaganej intensywności, przy utrzymaniu możliwie najwyższej efektywności pracy i zachowaniu podwyższonej odporności na zmęczenie, przy wysiłkach odbywających się przy

Wydolność – to pojęcie biologiczne określające funkcjonalne zdolności do wykonywania wysiłków fizycznych przy rozwinięciu najbardziej ekonomicznych i efektywnych reakcji ustroju. Są więc to potencjalne możliwości organizmu w zakresie wykonywania pracy. Z jednej strony wydolność

(WB) – ważny środek treningowy długodystansowców w okresie przygotowawczym. Długie, łagodne rozbieganie, trwające przynajmniej 70 minut, ale czasami nawet kilka godzin! Te kilkugodzinne mogą, a nawet powinny (!) zawierać elementy marszobiegów i przerw odpoczynkowych

Jest to zestaw ćwiczeń na mięśnie brzucha wykonywane w celu spalenia tkanki tłuszczowej zalegającej w ich obrębie oraz do znacznego wzmocnienia wszystkich mięśni brzucha. Ćwiczenia „szóstki” wykonuje się jedno po drugim bez żadnych przerw