Pojęcie transferu w kształtowaniu wytrzymałości

Wytrzymałość może być różna w zależności od tego, podczas jakiego rodzaju pracy była rozwijana.

Wysiłek zbliżony do startowego będzie kształtował wytrzymałość specjalną, natomiast każdy wysiłek stosunkowo mało intensywny – wytrzymałość ogólną. Nie oznacza to jednak, że istnieje odrębna wytrzymałość dla każdego ćwiczenia fizycznego. Po prostu na drodze transferu przechodzi z jednaj formy wytrzymałości na drugą.