W WB1 wyróżnia się następujące środki treningowe: trucht (TR), bieg ciągły1 (BC1) – dawniej zwany lekkim biegiem. Oba te środki składają się na tzw. wybieganie czyli umiejętność długotrwałego, łagodnego wysiłku przy poprawnej technice biegu. Jest to podstawowa forma treningowa dla początkujących biegaczy.

WB2 – to praca w pełnej równowadze tlenowej, czyli prędkość biegu powinna być tak dobrana, by mogła być wyrównana w pełni oddechowo. WB2 wywiera istotny wpływ na stopień wytrenowania szczególnie w biegach długich. U zawodników dojrzałych jest podstawową formą pracy treningowej. Do procesu treningowego należy WB2 wprowadzać po okresie pełnego przystosowania się organizmu do WB1. Wyróżnia się tu następujące środki treningowe: BC2, cross2 (CR2) (tzn. bieg w terenie pofałdowanym), bieg zmienny2 (BZ2) odcinki treningu biegowego przeplatanego aktywnym wypoczynkiem truchtem lub BC1. WB2 może być wykonywany w formie ciągłej lub dzielonej na 2 – 10 części.

WB3 – to bardzo intensywna forma treningu, która w szkoleniu początkujących nie powinna występować w ogóle. Pracę o charakterze WB3 należy rozpoczynać u średniozaawansowanych po pełnym zaadoptowaniu do WB1 i WB2. W WB3 wyróżniamy te same środki treningowe co w WB2.

WB2 i WB3 powinny być formami treningu w pełni kontrolowanymi pod względem prędkości biegu.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj kalkulator zakresów tętna treningowego

>