Zwinność jest to cecha pozwalająca na właściwe, szybkie i ekonomiczne rozwiązywanie zadań ruchowych. Aby być zwinnym należy być silnym, szybkim i wytrzymałym.

Zwinność bywa nieodzowna przy rozwiązywaniu zadań ruchowych nowych, nieznanych, następujących nieoczekiwanie, wymagających szybkiej orientacji i dokładności wykonania.

Szczególnie sprzyjające rozwijaniu zwinności są gry zespołowe. Uprawianie ich wymaga dobrej orientacji czasowo-przestrzennej, szybkiej decyzji, precyzyjnego i dokładnego wykonywania ruchów oraz woli walki. Stosowanie w treningu lekkoatlety gier zespołowych rozwija zwinność, a oprócz tego inne cechy motoryczne.

Kształcące zwinność są ćwiczenia podobne w strukturze do ćwiczeń lekkoatletycznych, ale wykonywane w zmienionych niecodziennych warunkach. Mogą to być rzuty z różnych nietypowych pozycji i różnymi przedmiotami, skoki przy innym poprzeczki i stojaków, bieg przez płotki na innych rozstawieniach itp. Stosowanie rzutów przedmiotami o różnym kształcie i różnym ciężarze powoduje nie tylko rozwój siły i szybkości, ale takżr rozwój zwinności przez stwarzanie możliwości różnorodnych rozwiązań tego samego zadania ruchowego.

Zmiana warunków wykonania ćwiczenia zmusza ćwiczących do wzrokowej kontroli sytuacji, a więc reagowania na powstałą sytuację i odpowiedniego rozwiązania.

Zwinność jest właściwością, którą kształtujemy w sposób akcentowany w okresie przygotowawczym. W późniejszych okresach doskonalimy ją w powiązaniu z kształtowaniem innych elementów.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj kalkulator zakresów tętna treningowego

>