Aqua running w bezpośrednim tłumaczeniu – to bieg w wodzie. Trening odbywający się w środowisku wodnym, któremu bliżej do biegu naziemnego, co najmniej w zakresie używanych mięśni oraz zakresu ruchu, niż do aqua aerobiku,

Co zrobić, jeśli zależy Ci na zbudowaniu masy mięśniowej, przy jednoczesnym niezaniedbywaniu biegania? Chcesz imponować muskulaturą, ale w planach masz również przygotowania do jednego z okolicznych biegów ulicznych i nie wiesz jak pogodzić trening

Odpowiedni poziom wytrzymałości ogólnej umożliwia, niezależnie od konkurencji, podjecie i realizację programu treningu o określonym stopniu trudności i obciążenia.  Wymogi co do proporcji kształtowania wytrzymałości ogólnej w lekkoatletyce układają się odmiennie w zależności od

Wytrzymałość ogólną rozumiemy jako zdolność do wykonywania przez dłuższy czas dowolnej pracy fizycznej, angażującej liczne grupy mięśniowe w ćwiczeniach odległych od specjalizacji ruchowej. Odpowiedni poziom wytrzymałości ogólnej umożliwia, niezależnie od konkurencji, podjecie i realizację

Wytrzymałość ogólną rozwija się w zasadzie przez wysiłki, w czasie których organizm czerpie energię z procesów tlenowych. W wyniku procesów utleniania, odbywających się przy udziale tlenu znajdującego się we wdychanym powietrzu, pokarm (głównie węglowodany

Wytrzymałość jest jedną ze składowych przygotowania sprawnościowego. Charakteryzuje ona zdolność do kontynuowania długotrwałego wysiłku o wymaganej intensywności, przy utrzymaniu możliwie najwyższej efektywności pracy i zachowaniu podwyższonej odporności na zmęczenie, przy wysiłkach odbywających się przy

Zdolność do sprintu, czyli szybkość maksymalna zależy do szybkości wyładowania siły przez mięśnie, typu systemu nerwowego i budowy mięśni. Zwykle mięsień szybkościowo-siłowy ma długie włókna i duży przekrój anatomiczny. Wytrzymałość jest związana ze zdolnością

Wytrzymałość może być różna w zależności od tego, podczas jakiego rodzaju pracy była rozwijana. Wysiłek zbliżony do startowego będzie kształtował wytrzymałość specjalną, natomiast każdy wysiłek stosunkowo mało intensywny – wytrzymałość ogólną. Nie oznacza to