Środek treningu wytrzymałości specjalnej. Realizowany na poziomie 80-95% Tmax. Włączany do planu na etapie bezpośredniego przygotowania do sezonu. Wymaga prędkości zbliżonych do startowych, ale też dłuższego odpoczynku, najlepiej „wzmocnionego” zabiegami odnowy biologicznej (masaż, solanka,

Zdolność do sprintu, czyli szybkość maksymalna zależy do szybkości wyładowania siły przez mięśnie, typu systemu nerwowego i budowy mięśni. Zwykle mięsień szybkościowo-siłowy ma długie włókna i duży przekrój anatomiczny. Wytrzymałość jest związana ze zdolnością

Training Load – pod tym niewiele mówiącym hasłem kryje się bardzo rozbudowany moduł do analizy treningu, który instaluje się jako rozszerzenie do programu SportTracks. CTL (Chronic Training Load) – jest to długoterminowy efekt treningu,

Najłagodniejsza forma biegu. Podczas truchtu odpoczywasz aktywnie: biegniesz bardzo wolno, nie angażując zbytnio serca. Tętno powinno wynosić 60-70% tętna maksymalnego (tętno maksymalne oblicza się ze wzoru: Tmax = 220 – wiek). Zalecany wszystkim początkującym,

Zakładam, że zawodnik potrafi przebiec w wolnym tempie 3-4 km, czyli zna zasady rozbiegania i rozruchu. Trening z tym zawodnikiem przeprowadzamy na oznaczonych w lesie, w nierównym terenie dwóch pętlach. Pierwsza pętla – ma

Dla prowadzenia treningu wysokościowego ważny jest nie tylko czas jego trwania, lecz wysokość, na której się on odbywa. Wysokość bowiem decyduje o możliwości zastosowania takiej intensywności ćwiczeń fizycznych, która stanowiłaby skuteczny bodziec treningowy. Dla

Już w 1876 roku Paul Bert stwierdził, że ujemny wpływ dużej wysokości wynika z obniżonego ciśnienia atmosferycznego oraz towarzyszącej temu niższej prężności tlenu. Ciśnienie i gęstość atmosfery są bowiem większe bliżej powierzchni ziemi i

MP (tempo maratonu, oryg. Marathon Pace). W ostatnich latach coraz więcej trenerów i biegaczy zwraca się w kierunku długich wybiegań w tempie maratonu. Panuje tutaj niemal powszechna zgoda, wsparta autorytetem wielu ekspertów wśród nich

Tempo spokojne, zrelaksowane. Tempo EZ jest o około minutę na milę (40s/km) wolniejsze niż wasze tempo maratońskie. Fani spokojnego tempa uważają że te biegi pozwalają na uzyskanie odpowiedniego kilometrażu ze wszystkimi pozytywnymi psychofizycznymi skutkami

Kształtowanie właściwej techniki ruchu. Technika biegu powinna być techniką jak najbardziej skuteczną i ekonomiczną. W tym aspekcie zainteresuję się pracą nad formą biegu, zwaną rytmem. Ma ona służyć poprawie szybkości biegacza przez poprawienie koordynacji