Ocena obciążeń treningowych i ich oddziaływania

Partnerzy medyczni TreningBiegacza.pl

W treningu najbardziej popularnym kierunkiem działań poznawczych jest analiza relacji, jakie zachodzą między wykonywaną pracą a stanem organizmu trenującego zawodnika. Poznanie tej zależności jest bowiem kluczem do faktycznej indywidualizacji obciążeń; jest właściwie pierwszym etapem sterowania treningiem sportowym.

Większość specjalistów uważa, że najważniejszym i najtrudniejszym do uchwycenia elementem jest ocena stanu, w jakim znajduje się zawodni. Dążąc do bardziej precyzyjnego opisu tego stanu wyróżniono trzy jego formy:

  • stany trwałe – utrzymujące się przez dłuższy okres czasu (stan formy sportowej, stan niedotrenowania, przetrenowania itp.),
  • stany bieżące – zmieniające się pod wpływem jednego lub kilku treningów i wyznaczające wielkość obciążeń najbliższych treningów,
  • stany operacyjne – mające przejściowy charakter, zmieniające się pod wpływem jednego ćwiczenia lub serii ćwiczeń, wyznaczające wielkość i charakter przerw między ćwiczeniami.

Ocena bezpośredniego efektu treningowego odgrywa istotną rolę przy racjonalizacji struktury określonych zajęć treningowych. Niewłaściwa kolejność wykonywanych ćwiczeń może bowiem wywołać reakcję organizmu przeciwną do zamierzonej: np. efekt ćwiczeń o charakterze beztlenowym glikolitycznym wyraźnie nasila się, jeżeli poprzedza je praca beztlenowa niekwasomlekowa, maleje natomiast znacznie po długotrwałych wysiłkach o charakterze tlenowym.

Każdy kolejny trening doprowadza do zmian w organizmie (bezpośredni i przedłużony efekt treningowy), które sumując się prowadzą do poprawy wyników (kumulatywny efekt treningowy). Kumulatywny efekt treningowy zależy więc od charakteru i objętości ćwiczeń, ich intensywności oraz kolejności wykonywania w poszczególnych zajęciach treningowych.

Wielkość i kierunek zmian funkcjonalnych w organizmie zawodników uprawiających konkurencje wytrzymałościowe zależą przede wszystkim od następujących wskaźników obciążenia: intensywności ćwiczenia, czasu trwania ćwiczenia (długości dystansu), czasu odpoczynku między powtórzeniami, liczby powtórzeń. Niezależnie od tych czynników na efekt treningowy wpływa także charakter odpoczynku, kolejność ćwiczeń, rozmieszczenie obciążenia w czasie. Dla osiągnięcia pożądanego efektu treningowego musimy wiedzieć, jakie są zależności między podstawowymi elementami obciążenia i jakie zmiany zachodzą w organizmie.

Niepodległa Piątka na PGE Narodowym

Mając na uwadze wspomniane wyżej trudności, wielu autorów skłania się do przyjęcia częstotliwości tętna jako miary intensywności pewnego obszaru pracy oraz sumy nadwyżki tętna (suma tętna w czasie całego treningu i pierwszej fazy odnowy minus średnie tętno osobnika razy czas pracy plus czas pierwszej fazy odnowy) jako ogólnej miary obciążenia treningowego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w treningu, umów się na niezobowiązującą rozmowę