Rozwój gibkości

Partnerzy medyczni TreningBiegacza.pl

Gibkość jest to duża ruchomość w stawach pozwalająca na wykonywanie ruchów o znacznej amplitudzie.

W lekkoatletyce cecha ta warunkuje zarówno rozwój siły, szybkości i wytrzymałości, jak również opanowanie techniki. Lekkoatleta powinien dysponować większą gibkością niż to potrzebne w uprawianej przez niego konkurencji. Ta rezerwa gibkości pozwala na wykonywanie ruchów z odpowiednią swobodą i szybkością.

Gibkość zwiększa się w trakcie stosowania ćwiczeń ogólnorozwojowych. Jeżeli jednak stwierdzimy braki w tym zakresie, należy zastosować ćwiczenia prowadzące do zwiększenia gibkości we właściwych stawach.

Rozwój gibkości wymaga systematycznego i stosunkowo długotrwałego ćwiczenia przy wielu powtórzeniach. Ćwiczenia gibkościowe stosuje się przez określony okres, np. 2 miesiące. Dokonuje się wyboru kilku ćwiczeń zwiększających ruchomość w wybranych stawach, prowadzi się je w seriach 4-6 przy liczbie powtórzeń 10-50, z przerwą 2-3 minutową między seriami. Ćwiczenia gibkościowe możemy wykonywać w ramach codziennej porannej gimnastyki.

Każdy biegacz długodystansowy przy okazji treningu biegowego powinien wykonywać ćwiczenia rozciągające, szczególny nacisk kładąc na dobrą dyspozycję kończyn dolnych. Dobrze porozciągane mięśnie i więzadła nóg zapobiegają drobnym urazom i kontuzjom, gdyż naturalnie wzmacniają torebki stawowe i ścięgna narażone na wypadki.