Przebieżki

Krótkie, 80-300-metrowe odcinki przyśpieszeń, powtarzanych 10-20 razy, a mających na celu ożywienie monotonii długich i wolnych rozbiegań. Wykonywane zawsze pod koniec treningu biegowego (lub rozgrzewki).