Częstotliwość kroków

Jest to ilość podwójnych kroków w czasie 1 minuty.

Badania wskazują, że najlepsi biegacze wykonują 90-100 (podwójnych) kroków na minutę. Wyższy rytm, w połączeniu z silnym grzebnięciem, ułatwia uzyskiwanie dobrych wyników. W celu sprawdzenia swojego rytmu biegowego policzyć ilość kroków w czasie minuty podczas szybkiego treningu lub zawodów.