Training Load

Training Load – pod tym niewiele mówiącym hasłem kryje się bardzo rozbudowany moduł do analizy treningu, który instaluje się jako rozszerzenie do programu SportTracks.

CTL (Chronic Training Load) – jest to długoterminowy efekt treningu, który przedstawia aktualny poziom formy (wytrenowania), poprzez kroczącą średnią ważoną treningu w ostatnim założonym okresie (np. 42 dni).

gdzie:

  • CTLy – CTL dnia wczorajszego.
  • TSSwskaźnik intensywności konkretnego treningu.
  • TCc (Time Constant CTL) – stała czasowa CTL, najczęściej przyjmowana jest jako 42 lub 45 (dni).

ATL (Acute Training Load) – jest to krótkoterminowy efekt treningu, który przedstawia aktualny poziom intensywności treningu w krótkim czasie, poprzez kroczącą średnią ważoną treningu w ostatnim założonym okresie (np. 7 dni). Często ATL określany jest jako „zmęczenie” lub „świeżość” – trening ostatniego okresu, który „czujesz w nogach”, mogący mieć wpływ na osiągi w treningu lub zawodach w następnym dniu.

gdzie:

  • ATLy – ATL dnia wczorajszego.
  • TSSwskaźnik intensywności konkretnego treningu.
  • TCa (Time Constant ATL) – stała czasowa ATL, najczęściej przyjmowana jest jako 7 lub 11 (dni).

TSB (Training Stress Balance) – różnica pomiędzy CTL i ATL reprezentuje wydajność treningu. TSB o dużej wartości ujemnej, wskazuje na zbyt dużą intensywność treningu w ostatnim okresie, informując o potrzebie wypoczynku, aby nie doszło do przetrenowania. TSB o dużej wartości dodatniej, wskazuje na zbyt mało intensywny trening w ostatnim okresie, powodując obniżenie formy biegacza.

TSB = CTL – ATL

TSS (Training Stress Score) lub TRIMP (Training Impulse) – wskaźnik intensywności konkretnego treningu (współczynnik natężenia wysiłku), bazujący na czasie i pulsie biegacza podczas treningu. Sposobów wyliczania tego wskaźnika jest wiele, najczęściej wzory oparte są o średni puls podczas treningu, puls maksymalny biegacza, puls spoczynkowy biegacza danego dnia i czas treningu w strefach pulsu.