Siła – trening siłowy, zasady

Partnerzy medyczni TreningBiegacza.pl

Zaleca się by w pracy treningowej nad rozwojem siły mięśniowej kierować się następującymi zasadami:

  • umiar w stosowaniu ćwiczeń siłowych,
  • dobór optymalnych obciążeń,
  • stosowanie ćwiczeń rozciągających i rozluźniających.

Pod pojęciem umiaru rozumieć należy ostrożne dawkowanie ilości i jakości ćwiczeń siłowych w zależności od aktualnych możliwości i potrzeb. Zalecenia zaś dotyczące ćwiczeń rozciągających mają na celu zapobieganie przykurczom mięśniowym powstającym w wyniku intensywnej pracy siłowej. Ćwiczenia takie mogą być stosowane bezpośrednio po wykonanej pracy siłowej. Należy je koniecznie uwzględnić w kolejnej, następującej po pracy siłowej jednostce treningowej.

Rozważając problem siły używamy różnych określeń jak: siła ogólna, siła specjalna, siła bezwzględna, siła względna. Krótką definicję wymienionych rodzajów siły przedstawić można następująco:

  • Siła ogólna określa przygotowanie wszystkich zespołów mięśniowych poszczególnych odcinków ciała lub części ciała do wykonywania wszechstronnej, różnorodnej, dość intensywnej pracy fizycznej.
  • Siła specjalna dotyczy umiejętności pełnego wykorzystania wysokich wartości dynamicznych zespołów i taśm mięśniowych, biorących udział podczas wykonywania odpowiedniej czynności motorycznej.
  • Siła bezwzględna to zdolność do pokonania czyli udźwignięcia możliwie największego ciężaru w sposób najbardziej korzystny dla ćwiczącego. W sporcie wyczynowym siłę bezwzględną ocenia się zwykle na podstawie wyniku uzyskanego w podrzucie. Określa się ją także jako siłę absolutną.
  • Siła względna (stosunkowa) ocenia się na podstawie stosunku siły bezwzględnej do ciężaru ciała.

Jeśli potrzebujesz pomocy w treningu, umów się na niezobowiązującą rozmowę