Zacznijmy od definicji. Interwały definiujemy jako powtarzane ćwiczenia o wysokiej intensywności (powyżej progu mleczanowego) lub na maksymalnej szybkości/mocy, przeplatane ćwiczeniami o niskiej intensywności albo całkowitym wypoczynkiem. W zależności od celów treningowych możemy rozróżnić, m.in.