fbpx
Już po raz 15. uczestnicy Mini Cracovia Maraton uczczą pamięć Piotra Gładkiego – triumfatora IV edycji krakowskiego maratonu.

Znów można zapisać się do 15. Mini Cracovia Maraton i Cracovia Maraton na Rolkach!

23 lutego wznowione zostało przyjmowanie zgłoszeń internetowych do 15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego i Cracovia Maraton na Rolkach , które odbędą się w 23 kwietnia 2022 roku – tradycyjnie na dzień przed krakowskim maratonem. 

W obu przypadkach obowiązuje limit startujących – 1000 zawodników w 15. Mini Cracovia Maraton (w chwili wznowienia zapisów na liście startowej znajdowały się 132 osoby i dostępnych było jeszcze 868 pakietów startowych) i 300 zawodników w Cracovia Maraton na Rolkach (w momencie wznowienia zapisów na liście startowej znajdowały się 174 osoby i dostępnych było jeszcze 126 pakietów startowych).

15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego odbędzie się tradycyjnie na dzień przed krakowskim maratonem. 
15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego odbędzie się tradycyjnie na dzień przed krakowskim maratonem. 

15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego

Na nowej liście startowej znajdują się zawodnicy, którzy nie wystąpili o zwrot opłaty startowej.

NOWA LISTA STARTOWA

Już po raz 15. uczestnicy Mini Cracovia Maraton uczczą pamięć Piotra Gładkiego – triumfatora IV edycji krakowskiego maratonu, który jako pierwszy (i jedyny dotychczas) Polak wygrał Cracovia Maraton, a dwa tygodnie później tragicznie zginął w wypadku drogowym. Trasa ma długość 4,2 km. Należy ją pokonać w czasie do 45 minut. W związku z dynamiczną sytuacją, szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji, godziny i formuły startu 15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego zostaną podane w późniejszym terminie. 

Zapisy do 15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego

Zapisy internetowe do 15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego przyjmowane są TUTAJ. Przed rejestracją, prosimy zapoznać się z REGULAMINEM wydarzenia. 

Warunki uczestnictwa

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która powoduje wyjątkowe okoliczności wymagające wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań, poszczególne zapisy w regulaminie są/będą uzależnione od aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych wskazanych na stronach www.gov.pl.

Ustalony został limit startujących – 1000 zawodników. Limit uczestników może ulec zmianie – w przypadku zmiany wytycznych i regulacji prawnych dotyczących  organizacji imprez w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2022 r. ukończą 13 lat.

W rywalizacji nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:

– mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych takich jak katar, kaszel;
– mają temperaturę ciała powyżej 37,5C;

– przebywają na kwarantannie lub w izolacji.,

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia uczestnictwa w 15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego przyjmowane są:

– na stronie internetowej biegu –  do 14 kwietnia 2022 roku lub do dnia, w którym wyczerpany zostanie limit startujących. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony TUTAJ;

– w Biurze Zawodów –  w dniu 22 kwietnia 2022 r., w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

Dokonując zgłoszenia do biegu, zawodnik oświadcza, że  jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że jego stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.

Zgłoszenia zawodników niepełnoletnich: 
– zgłoszenia zawodnika niepełnoletniego dokonuje rodzic/opiekun prawny,

– w zgłoszeniu należy podać wszystkie wymagane dane oraz załączyć wymagane zgody,

– rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podania swoich danych kontaktowych. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji tych danych i kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym w celu weryfikacji poprawności zgłoszenia.

Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się wyłącznie w Biurze Zawodów.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i godzin pracy Biura Zawodów zostaną podane na stronie www.cracoviamaraton.pl w późniejszym terminie.

Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby – odbiór pakietu startowego przez pełnomocnika:

– pakiet zostanie wydany wyłącznie osobie która – posiada przy sobie kod QR zawodnika, dla którego odbiera pakiet. Posiada przy sobie dokument tożsamości. Jej dane zostały podane przez zawodnika w formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji. Zawodnik ma możliwość wprowadzenia danych pełnomocnika do dnia 14.04.2022 r.;

– pełnomocnikiem mogą być wyłącznie osoby, które w dniu odbioru pakietu startowego mają ukończone 18 lat;

– w przypadku, gdy zawodnik, dla którego odbierany jest pakiet posiada uprawnienia do zniżek, pełnomocnik powinien okazać te dokumenty przy odbiorze pakietu startowego.

W przypadku osób niepełnoletnich pakiet startowy może odebrać:

– rodzic/opiekun prawny którego dane podane są w formularzu zgłoszeniowym,
– 
niepełnoletni zawodnik osobiście – tylko w przypadku gdy zgłoszenie jest kompletne i zawiera wszystkie wymagane zgody, w tym wyraźną zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na odbiór pakietu i udział w zawodach . W przypadku braku wymaganych zgód lub wątpliwości co do poprawności zgłoszenia, Organizator może odmówić wydania pakietu osobie niepełnoletniej,
– pełnomocnik upoważniony przez rodzica/opiekuna prawnego – zgodnie z zasadami odbioru przez pełnomocnika.

Szczegółowa instrukcja odbioru pakietu startowego i weryfikacji znajduje się TUTAJ.  

Opłata startowa:

–  30 złotych do 14.04.2022 r.

– 45 złotych – w dniu 22.04.2022 r.  w Biurze Zawodów, w przypadku niewyczerpania limitu startujących

Wniesienie opłaty startowej możliwe jest wyłącznie poprzez system płatności PayU do dnia 14 kwietnia 2022 roku, bezpośrednio po zgłoszeniu uczestnictwa lub w Biurze Zawodów, według stawki obowiązującej w dniu dokonania wpłaty, w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

Brak wpłaty przy zgłoszeniu skutkuje usunięciem z listy startowej.

System PayU umożliwia wniesienie opłaty startowej w EURO poprzez przeliczenie opłaty startowej wg kursu EURO z dnia dokonywania opłaty.

W Biurze Zawodów nie ma możliwości płatności w EURO.

Wprowadzona została możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika – najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2022 roku. Szczegółowa instrukcja została opisana TUTAJ.

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami: 

Regulamin 15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego

Nowa lista startowa

Instrukcja przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika

Instrukcja odbioru pakietu startowego

Cracovia Maraton na Rolkach to zawody towarzyszące krakowskiemu maratonowi nieprzerwanie od 2006 roku.
Cracovia Maraton na Rolkach to zawody towarzyszące krakowskiemu maratonowi nieprzerwanie od 2006 roku.

Cracovia Maraton na Rolkach

Na nowej liście startowej znajdują się zawodnicy, którzy nie wystąpili o zwrot opłaty startowej.

NOWA LISTA STARTOWA

W przeddzień 19. Cracovia Maraton, rolkarze przejadą dystans 42 km i 195 m już po raz 15. Zawody towarzyszą krakowskiemu maratonowi nieprzerwanie od 2006 roku. Trasa prowadzi wokół Błoń Krakowskich. Należy ją pokonać w czasie maksymalnie 3 godzin. W związku z dynamiczną sytuacją, szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji, godziny i formuły startu tegorocznej edycji Cracovia Maraton na Rolkach zostaną podane w późniejszym terminie. 

Zapisy do Cracovia Maraton na Rolkach

Zapisy internetowe do Cracovia Maraton na Rolkach przyjmowane są TUTAJ. Przed rejestracją, prosimy zapoznać się z REGULAMINEM wydarzenia. 

Warunki uczestnictwa

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która powoduje wyjątkowe okoliczności wymagające wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań, poszczególne zapisy w regulaminie są/będą uzależnione od aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych wskazanych na stronach www.gov.pl.

Ustalony został limit startujących – 300 zawodników. Limit uczestników może ulec zmianie – w przypadku zmiany wytycznych i regulacji prawnych dotyczących  organizacji imprez w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W rywalizacji mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2022 r. ukończą 18 lat.

W zawodach nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:

– mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych takich jak katar, kaszel;
– mają temperaturę ciała powyżej 37,5C;

– przebywają na kwarantannie lub w izolacji.,

Rolkarze do przejechania mają królewski dystans 42 km i 195 m.
Rolkarze do przejechania mają królewski dystans 42 km i 195 m.

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia uczestnictwa w Cracovia Maraton na Rolkach przyjmowane są:

– na stronie internetowej biegu –  do 14 kwietnia 2022 roku lub do dnia, w którym wyczerpany zostanie limit startujących. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony TUTAJ;

– w Biurze Zawodów –  w dniu 22 kwietnia 2022 r., w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

Dokonując zgłoszenia do biegu, zawodnik oświadcza, że  jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że jego stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.

Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się wyłącznie w Biurze Zawodów.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i godzin pracy Biura Zawodów zostaną podane na stronie www.cracoviamaraton.pl w późniejszym terminie.

Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby – odbiór pakietu startowego przez pełnomocnika:

– pakiet zostanie wydany wyłącznie osobie która – posiada przy sobie kod QR zawodnika, dla którego odbiera pakiet. Posiada przy sobie dokument tożsamości. Jej dane zostały podane przez zawodnika w formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji. Zawodnik ma możliwość wprowadzenia danych pełnomocnika do dnia 14.04.2022 r.;

– pełnomocnikiem mogą być wyłącznie osoby, które w dniu odbioru pakietu startowego mają ukończone 18 lat;

– w przypadku, gdy zawodnik, dla którego odbierany jest pakiet posiada uprawnienia do zniżek, pełnomocnik powinien okazać te dokumenty przy odbiorze pakietu startowego.

Szczegółowa instrukcja odbioru pakietu startowego i weryfikacji znajduje się TUTAJ.  

Opłata startowa:

–  40 złotych do 14.04.2022 r.

– 80 złotych – w dniu 22.04.2022 r.  w Biurze Zawodów, w przypadku niewyczerpania limitu startujących

Wniesienie opłaty startowej możliwe jest wyłącznie poprzez system płatności PayU do dnia 14 kwietnia 2022 roku, bezpośrednio po zgłoszeniu uczestnictwa lub w Biurze Zawodów, według stawki obowiązującej w dniu dokonania wpłaty, w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

Brak wpłaty przy zgłoszeniu skutkuje usunięciem z listy startowej.

System PayU umożliwia wniesienie opłaty startowej w EURO poprzez przeliczenie opłaty startowej wg kursu EURO z dnia dokonywania opłaty.

W Biurze Zawodów nie ma możliwości płatności w EURO.

Wprowadzona została możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika – najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2022 roku. Szczegółowa instrukcja została opisana TUTAJ.

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami: 

Regulamin Cracovia Maraton na Rolkach

Nowa lista startowa

Instrukcja przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika

Instrukcja odbioru pakietu startowego

Razem
0
Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzednie
Piotrek zrzucił 43kg na przestrzeni 17 miesięcy.

Jak się odchudzać? Tak jak Piotrek

Następne
16. Półmaraton Warszawski będzie w tym roku nosił nazwę Warszawski Półmaraton Pokoju

16. Półmaraton Warszawski wystartuje pod nazwą Warszawski Półmaraton Pokoju. Wesprzyj osoby dotknięte wojną

Powiązane artykuły

cross festiwal nad pilica juz w czerwcu 01
Czytaj dalej

Cross Festiwal nad Pilicą już w czerwcu …

Las, rzeka, zazwyczaj upał, dużo piachu, trochę podbiegów i pagórków do pokonania, wszędobylskie muchy i mrówki, medale, koszulki, scena zrobiona z naczepy tira … niby nic nadzwyczajnego, polowe warunki, tumany kurzu … jednak co roku w Nowym Mieście nad Pilicą odbywa się bieg, który łączy w sobie nie tylko wyżej wymienione aspekty, ale przede wszystkim zaangażowanie ludzi, którzy na co dzień sami biegają lub biegali pokonując tysiące kilometrów z północy na południe, ze wschodu na zachód, by pomóc dzieciom w rehabilitacji.