Bieg przez Most – rzutem na taśmę aktualizujemy informacje!

Bieg przez Most cieszy się w tym roku dużym powodzeniem! Po zakończeniu zapisów online została bardzo niewielka pula ok 40 pakietów – zapraszamy do zapisów w biurze zawodów 21 i 22.09.

Wśród uczestników wydarzenia, którzy będą walczyć o podium jest Krzysztof Kasiewicz, Łukasz Parszczyński, Adam Świrgoń, Anna Łapińska, Iza Parszczyńska. Na biegaczy czekają też Zające, które pobiegną na czasy od 40 do 90 min, jednym pomagając w złamaniu życiówki, innym – w dobiegnięciu do mety w limicie czasu .

  • Biuro Zawodów będzie czynne:
  • 21.09.2019 (sobota 12:00 – 18:00) – Galeria Północna, wejście od strony Trakt Nadwiślański/ Szafrańców, parter
  • 22.09.2019 (niedziela 08:00 – 10:00) – Galeria Północna, j.w.

PROSIMY O PRZYBYCIE DO BIURA ZAWODÓW Z ZAPASEM CZASU UMOŻLIWIAJĄCYM ODEBRANIE PAKIETU PRZED STARTEM

Pakiety startowe wraz z upominkami, które nie zostaną odebrane w godzinach działania Biura, trafią ponownie do puli sprzedaży dla osób oczekujących na zapisanie się w biurze zawodów lub zostaną przeznaczone dla wolontariuszy, którzy wspierają organizację biegu.

Aby odebrać pakiet startowy, dorośli uczestnicy oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.

Warunkiem startu osoby dorosłej jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia w nim udziału. Warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest przedstawienie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenia będą do pobrania na stronie internetowej wydarzenia oraz w Biurze Zawodów.

Organizator przewiduje możliwość odebrania pakietu przez inną osobę. Aby odebrać pakiet za innego uczestnika, osoba odbierająca musi posiadać “UPOWAŻNIENIE”, zawierający własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego oraz kserokopię/zdjęcie dowodu tożsamości właściciela pakietu. Kserokopia/zdjęcie do wglądu, UPOWAŻNIENIE zostaje w biurze zawodów. Wzór Upoważnienia do odbioru jest dostępny na stronie wydarzenia. Podpisanie Upoważnienia przez uczestnika jest równoznaczne z podpisaniem przez Uczestnika zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do startu.

UWAGA: start z chipem innego zawodnika bez dokonania zmian w systemie jest bezprawny i skutkuje błędnymi wynikami w klasyfikacjach i możliwością dyskwalifikacji. Prosimy o pilnowanie swoich chipów w celu uniknięcia pomyłek.

Program godzinowy wydarzenia:

  • 08:00-10:00 – odbiór pakietów startowych
  • 10:40 – rozgrzewka pod sceną
  • 10:55 – przejście na linię startu
  • 11:00 – start biegu
  • 12:30 – zakończenie biegu
  • 13:00 – dekoracja zwycięzców

Na trenie Galerii będą dostępne przebieralnie i depozyt. Parking: parking Galerii Północnej będzie dostępny dla uczestników wydarzenia

Organizator: Urząd Dzielnicy Białołęka. Sponsor główny: Galeria Północna. Sponsor: firma PARTNER. Bieg wspierają: Hyunday, Blikle, Zdrofit. Realizacja wydarzenia: Fundacja Run Vegan