Analizując najpopularniejsze pytania jakie pojawiają się wśród osób zainteresowanych sportem – topowe miejsca zajmują: jak często, jak długo i z jaką intensywnością uprawiać aktywność. Jak podaje Ministerstwo Zdowia ruch i prawidłowe odżywianie należą do podstawowych potrzeb

Zadaniem medycyny sportowej zwanej medycyną aktywności ruchowej jest uzasadnienie potrzeby systematycznej aktywności ruchowej w celu utrzymania bądź poprawy stanu zdrowia oraz wykorzystanie metod oceny wpływu aktywności fizycznej i treningu sportowego na organizm. Ustala ona

Po ostatnich wydarzeniach, jakie miały miejsce podczas imprezy „Biegnij Warszawo” środowisko biegowe zostało mocno zaatakowane. Padły stwierdzenia, że bieganie nie jest zdrowe, że szkodzi i najlepiej usiąść wygodnie w fotelu i nie przemęczać się…

Okresowe badania lekarskie są czymś normalnym u zawodników trenujących zawodowo, a także w krajach rozwiniętych. U nas, w Polsce, z niewiadomych przyczyn osoba wykonująca badania jest z miejsca traktowana jako podejrzana. „Chory jesteś?” –