Skrót od Ogólna Wytrzymałość Biegowa w pierwszym zakresie intensywności. To podstawowy środek treningowy właściwie każdego długodystansowca. Wartość tętna powinna mieścić się między 70 a 80% Tmax. Na całość rocznej pracy biegacza przypada prawie 75

(wysiłkowe) – jest to wielkość pracy określonego rodzaju i intensywności, jaką wykonał zawodnik w danym ćwiczeniu, jednostce treningowej czy cyklu. W nich to skupia się całe bogactwo różnorakich reakcji i procesów w obrębie poszczególnych

W treningu najbardziej popularnym kierunkiem działań poznawczych jest analiza relacji, jakie zachodzą między wykonywaną pracą a stanem organizmu trenującego zawodnika. Poznanie tej zależności jest bowiem kluczem do faktycznej indywidualizacji obciążeń; jest właściwie pierwszym etapem

Jedną z cech charakterystycznych biegów średnich jest to, że po przebiegnięciu kilkuset metrów pojawia się tzw. martwy punkt. Ten szczególny objaw fizjologiczny powstaje na skutek wyczerpania się zasobów tlenu w organizmie z powodu niedostosowania

W naszym szkoleniu podstawowym I lub II stopnia mezocykle (cykl średni) trwają 4-6 tygodni złożone z mikrocykli, które zwykle obejmują pracę jednego tygodnia. W mezocyklach i mikrocyklach zmienia się charakter obciążeń, przechodząc kolejno przez

Metoda treningowa to określona droga postępowania w pracy szkoleniowej w celu osiągnięcia możliwie najwyższych efektów. W lekkiej atletyce stosowane są dwie podstawowe metody treningowe: ciągła i przerywana. O takim podziale zadecydowały podstawowe różnice dotyczące

Kształtowanie wytrzymałości do biegów krótkich odbywa się najczęściej metodą przerywaną. W praktyce ten rodzaj wytrzymałości biegowej realizuje się kilkoma sposobami, w zależności od specyfiki uprawianej specjalności ruchowej. Jeden ze sposobów przyjmuje za podstawę szybkie

Podczas realizacji którego, nie wkładamy zbytnio siły w jego ukończenie. Biec należy na „zaliczenie”, bez zbytniego angażowania na podbiegach i zbiegach. Ten rodzaj krosu realizowany jest zawsze w pierwszych tygodniach jego wprowadzenia do planu

Tutaj już nie ma zlitowania! Biegniemy angażując się we wszystkie podbiegi i zbiegi. Należy zawsze tak zaplanować ten trening i tak go poprowadzić, by każde okrążenie było szybsze od poprzedniego. Ostatnie to już prawie