Wytrzymałość może być różna w zależności od tego, podczas jakiego rodzaju pracy była rozwijana. Wysiłek zbliżony do startowego będzie kształtował wytrzymałość specjalną, natomiast każdy wysiłek stosunkowo mało intensywny – wytrzymałość ogólną. Nie oznacza to

W WB1 wyróżnia się następujące środki treningowe: trucht (TR), bieg ciągły1 (BC1) – dawniej zwany lekkim biegiem. Oba te środki składają się na tzw. wybieganie czyli umiejętność długotrwałego, łagodnego wysiłku przy poprawnej technice biegu.

Określana jest jako zdolność do wykonywania ruchów w najmniejszych dla danych warunków odcinkach czasu. Ocena ta przejawia się poprzez trzy składowe: czas reakcji, czas ruchu prostego oraz częstotliwość ruchów cyklicznych.

W czasowej strukturze treningu wyróżnia się trzy rodzaje cykli: długie (makrocykle) – wieloletnie, roczne, półroczne; średnie (mezocykle) – składające się z określonej liczby mikrocykli; małe (mikrocykle) – składające się z kilku jednostek treningowych oraz

Element treningu (!), mający pomóc ocenić aktualny stan wytrenowania. Analiza reakcji fizycznych i psychicznych podczas sprawdzianu wyznacza kierunki działań w dalszym okresie.

Jest wieloczynnikową funkcją dwóch cech podstawowych: szybkości i siły oraz budowy i proporcji ciała. Wyraża moc pracy mięśniowej i określa zdolność przemieszczania ciała w przestrzeni poprzez fazę lotu: najwyżej, najdalej bądź też zależnie od

Zaleca się by w pracy treningowej nad rozwojem siły mięśniowej kierować się następującymi zasadami: umiar w stosowaniu ćwiczeń siłowych, dobór optymalnych obciążeń, stosowanie ćwiczeń rozciągających i rozluźniających. Pod pojęciem umiaru rozumieć należy ostrożne dawkowanie

Dynamiczne skipy, wieloskoki i podbiegi wzmocnią siłę nóg, a wykonywane na odcinku 100-200 metrów wpłyną też na podniesienie wytrzymałości siłowej. Tego dla maratończyka nigdy za dużo! Na sile biegowej TRZEBA się zmęczyć! Wtedy „przy

Szybkość jest jedną z podstawowych cech motorycznych człowieka. Na pojęcie szybkości składają się trzy elementy: czas reakcji, czas pojedynczego ruchu, częstotliwość ruchów. Cecha ta ma główne znaczenie dla osiągania wysokich wyników sportowych we wszystkich