Dla prowadzenia treningu wysokościowego ważny jest nie tylko czas jego trwania, lecz wysokość, na której się on odbywa. Wysokość bowiem decyduje o możliwości zastosowania takiej intensywności ćwiczeń fizycznych, która stanowiłaby skuteczny bodziec treningowy. Dla

Już w 1876 roku Paul Bert stwierdził, że ujemny wpływ dużej wysokości wynika z obniżonego ciśnienia atmosferycznego oraz towarzyszącej temu niższej prężności tlenu. Ciśnienie i gęstość atmosfery są bowiem większe bliżej powierzchni ziemi i

MP (tempo maratonu, oryg. Marathon Pace). W ostatnich latach coraz więcej trenerów i biegaczy zwraca się w kierunku długich wybiegań w tempie maratonu. Panuje tutaj niemal powszechna zgoda, wsparta autorytetem wielu ekspertów wśród nich

Tempo spokojne, zrelaksowane. Tempo EZ jest o około minutę na milę (40s/km) wolniejsze niż wasze tempo maratońskie. Fani spokojnego tempa uważają że te biegi pozwalają na uzyskanie odpowiedniego kilometrażu ze wszystkimi pozytywnymi psychofizycznymi skutkami

Kształtowanie właściwej techniki ruchu. Technika biegu powinna być techniką jak najbardziej skuteczną i ekonomiczną. W tym aspekcie zainteresuję się pracą nad formą biegu, zwaną rytmem. Ma ona służyć poprawie szybkości biegacza przez poprawienie koordynacji

Wytrzymałość może być różna w zależności od tego, podczas jakiego rodzaju pracy była rozwijana. Wysiłek zbliżony do startowego będzie kształtował wytrzymałość specjalną, natomiast każdy wysiłek stosunkowo mało intensywny – wytrzymałość ogólną. Nie oznacza to

W WB1 wyróżnia się następujące środki treningowe: trucht (TR), bieg ciągły1 (BC1) – dawniej zwany lekkim biegiem. Oba te środki składają się na tzw. wybieganie czyli umiejętność długotrwałego, łagodnego wysiłku przy poprawnej technice biegu.

Określana jest jako zdolność do wykonywania ruchów w najmniejszych dla danych warunków odcinkach czasu. Ocena ta przejawia się poprzez trzy składowe: czas reakcji, czas ruchu prostego oraz częstotliwość ruchów cyklicznych.

W czasowej strukturze treningu wyróżnia się trzy rodzaje cykli: długie (makrocykle) – wieloletnie, roczne, półroczne; średnie (mezocykle) – składające się z określonej liczby mikrocykli; małe (mikrocykle) – składające się z kilku jednostek treningowych oraz