Wytrzymałość ogólną rozwija się w zasadzie przez wysiłki, w czasie których organizm czerpie energię z procesów tlenowych. W wyniku procesów utleniania, odbywających się przy udziale tlenu znajdującego się we wdychanym powietrzu, pokarm (głównie węglowodany

Wytrzymałość jest jedną ze składowych przygotowania sprawnościowego. Charakteryzuje ona zdolność do kontynuowania długotrwałego wysiłku o wymaganej intensywności, przy utrzymaniu możliwie najwyższej efektywności pracy i zachowaniu podwyższonej odporności na zmęczenie, przy wysiłkach odbywających się przy

Wydolność – to pojęcie biologiczne określające funkcjonalne zdolności do wykonywania wysiłków fizycznych przy rozwinięciu najbardziej ekonomicznych i efektywnych reakcji ustroju. Są więc to potencjalne możliwości organizmu w zakresie wykonywania pracy. Z jednej strony wydolność

(WB) – ważny środek treningowy długodystansowców w okresie przygotowawczym. Długie, łagodne rozbieganie, trwające przynajmniej 70 minut, ale czasami nawet kilka godzin! Te kilkugodzinne mogą, a nawet powinny (!) zawierać elementy marszobiegów i przerw odpoczynkowych

Jest to zestaw ćwiczeń na mięśnie brzucha wykonywane w celu spalenia tkanki tłuszczowej zalegającej w ich obrębie oraz do znacznego wzmocnienia wszystkich mięśni brzucha. Ćwiczenia „szóstki” wykonuje się jedno po drugim bez żadnych przerw

Środek treningu wytrzymałości specjalnej. Realizowany na poziomie 80-95% Tmax. Włączany do planu na etapie bezpośredniego przygotowania do sezonu. Wymaga prędkości zbliżonych do startowych, ale też dłuższego odpoczynku, najlepiej „wzmocnionego” zabiegami odnowy biologicznej (masaż, solanka,

Zdolność do sprintu, czyli szybkość maksymalna zależy do szybkości wyładowania siły przez mięśnie, typu systemu nerwowego i budowy mięśni. Zwykle mięsień szybkościowo-siłowy ma długie włókna i duży przekrój anatomiczny. Wytrzymałość jest związana ze zdolnością

Training Load – pod tym niewiele mówiącym hasłem kryje się bardzo rozbudowany moduł do analizy treningu, który instaluje się jako rozszerzenie do programu SportTracks. CTL (Chronic Training Load) – jest to długoterminowy efekt treningu,

Najłagodniejsza forma biegu. Podczas truchtu odpoczywasz aktywnie: biegniesz bardzo wolno, nie angażując zbytnio serca. Tętno powinno wynosić 60-70% tętna maksymalnego (tętno maksymalne oblicza się ze wzoru: Tmax = 220 – wiek). Zalecany wszystkim początkującym,

Zakładam, że zawodnik potrafi przebiec w wolnym tempie 3-4 km, czyli zna zasady rozbiegania i rozruchu. Trening z tym zawodnikiem przeprowadzamy na oznaczonych w lesie, w nierównym terenie dwóch pętlach. Pierwsza pętla – ma