Czym jest hipokinezja? Hipokinezja – zjawisko cywilizacyjne spowodowane zbyt dużym obciążeniem układu, nerwowego a zbyt małym układu ruchowego, co prowadzi do zaburzeń w zakresie układów: sercowo-naczyniowego, trawiennego, autonomicznego, psychonerwowego (zapaści, choroby wieńcowe serca).

Jeśli trafiliście na ten portal, to z pewnością doszliście już do wniosku że bieganie jest pożyteczne i daje dużo radości. Tym więcej daje radości, im więcej i dłużej się biega, to staje się  jasne.

Zwinność jest to cecha pozwalająca na właściwe, szybkie i ekonomiczne rozwiązywanie zadań ruchowych. Aby być zwinnym należy być silnym, szybkim i wytrzymałym. Zwinność bywa nieodzowna przy rozwiązywaniu zadań ruchowych nowych, nieznanych, następujących nieoczekiwanie, wymagających

DZB – podokres wczesnozimowy. Jest to charakterystyczna forma treningu wyrabiającego wytrzymałość specjalną lub ogólną (w zależności od szybkości przebieganych odcinków tempowych). Duża zabawa biegowa (dalej: DZB) składa się z czterech części: rozgrzewki, pracy nad

Odpowiedni poziom wytrzymałości ogólnej umożliwia, niezależnie od konkurencji, podjecie i realizację programu treningu o określonym stopniu trudności i obciążenia.  Wymogi co do proporcji kształtowania wytrzymałości ogólnej w lekkoatletyce układają się odmiennie w zależności od

Wytrzymałość ogólną rozumiemy jako zdolność do wykonywania przez dłuższy czas dowolnej pracy fizycznej, angażującej liczne grupy mięśniowe w ćwiczeniach odległych od specjalizacji ruchowej. Odpowiedni poziom wytrzymałości ogólnej umożliwia, niezależnie od konkurencji, podjecie i realizację